Historia koncertów

Koncerty dla Pokoju » Historia koncertów

   

 

 

 

 

 

 

             

 

 

             

         Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Głębowicach wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli pragnie podjąć wspólną inicjatywę pod hasłem „Koncerty dla pokoju”. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie co miesiąc, od maja do grudnia, w kościele parafialnym w Głębowicach koncertu muzycznego, który ma za zadanie promować szeroko rozumiane dobro.

 

          Pragniemy, aby poprzez różnorodną muzykę uwrażliwiać świat w którym żyjemy na potrzeby innych, wołać o miłość i szacunek dla nich, budować pomiędzy różnymi kulturami pomosty wspólnego porozumienia i dialogu na płaszczyźnie ogólnoludzkich wartości, jakim jest miłość, dobro i piękno oraz szacunek dla Boga. W ten sposób chcemy także integrować środowiska muzyczne z bliska i daleka, rozwijać pasje i talenty oraz przekazywać bogactwo historii i tradycji. Myślimy także o rodakach żyjących za granicami Ojczyzny, do których chcemy dotrzeć za sprawą przekazu telewizji polonijnej. Naszymi partnerami medialnymi będą diecezjalne radio Anioł Beskidów i telewizja polonijna TV Culture.

 

         Wszyscy wykonawcy, znani i mniej znani, tworzyć będą „Kapelę Dobrej Woli”. Jako miejsce naszych spotkań wybraliśmy urokliwy drewniany kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Głębowicach z XVI w., który wraz ze nieistniejącym już pałacem był na przestrzeni dziejów świadkiem doniosłych spotkań kulturalnych wyrosłych z tradycji katolickiej, kalwińskiej oraz ariańskiej.

 

 

Duszpasterz Środowisk Twórczych

Diecezji Bielsko – Żywieckiej

 

Ks. dr Szymon Tracz