PORUSZENIE - Przegląd etiud PWST Wydziału Teatru Tańca

'Poruszenie' to wspólna inicjatywa studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, pod opieką artystyczną i merytoryczną Adriany Świątek.
Wydarzenie odbędzie się 18 marca br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach, scena w Malarni.
Towarzyszyć mu będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży warsztaty taneczno – ruchowe prowadzone przez Annę Kądziołkę oraz warsztaty dramatyczno - ruchowe prowadzone przez Macieja Dziaczko. Warsztaty będą miały miejsce w Teatrze Gliwicka 9a w Katowicach. 
Celem przeglądu jest zapoznanie mieszkańców aglomeracji śląsko – zagłębiowskiej z autorską twórczością studentów Wydziału Teatru Tańca oraz szerzenie tańca i teatru, zwłaszcza formy teatru tańca, która jest mało znana i propagowana. Kultura tańca na Górnym Śląsku ma długą
i silną tradycję, wystarczy wspomnieć działalność: Opery Śląskiej, szkoły baletowej w Bytomiu, Śląskiego Teatru Tańca, teatrów muzycznych oraz wielu innych form i  instytucji.
Chcemy dopełnić propozycję repertuarową, która zdominowana jest przez formy dramaturgiczne.
Chcemy PORUSZAĆ serca, wrażliwość, wyobraźnie widzów. Chcemy pokazać bogactwo
i różnorodność teatru tańca, którego celem nie jest sam taniec, ruch czy choreografia,
ale stworzenie za pomocą tańca widowiska w pełni teatralnego.

W przeglądzie będą zaprezentowane następujące etiudy:
1.    KRE-ON KRE-ON KRE-ON (wys.: Kamil Baryła, Tobiasz Fiutak, Mateusz Flis, Dorota Furmaniuk, Jakub Kruczek)
2.    iTena (wys.: Andrzej Michalski, Mikołaj Prynkiewicz, Paweł Urbanowicz, Stanisław Sarnecki)
3.    No oxygen (wys.: Justyna Masłowska, Dominika Wiak)
4.    Kathalambury (wys.: Anna Mikuła, Dariusz Nowok)
5.    Samotność pól bawełnianych (wys.: Maciej Kosteczka)
6.    Coś/ktoś (wys.: Oskar Malinowski)
7.    OWARP (wys.: Tomasz Lis, Filip Meyer – Luters, Krzysztof Mikołajczyk, Anna Mikuła, Ewelina Ściana)
8.    Przy Kafce (wys.: Amanda Barnaś, Sandra Kula, Anna Mikuła)
9.    Król Edyp (etiuda filmowa) (wys.: Kamil Baryła, Grzegorz Łabuda, Agnieszka Michalik, Kamil Pilarski)

Serdecznie Zapraszamy!