Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych
i Patronów – w hołdzie Św. Janowi
Pawłowi II

Zapraszamy do udziału w nietypowym, ale rozpoznawalnym w całym regionie przedsięwzięciu, jakim są Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów – w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II. Realizacja poszczególnych edycji wydarzenia uświadomiła nam, jak silną potrzebę utożsamiania się z bohaterami sfery sacrum ma społeczność lokalna oraz jak istotną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywają chrześcijańskie autorytety. Organizacja tytułowych Prezentacji dowodzi, że jesteśmy instytucją, która w nieoczywisty, a kreatywny sposób stwarza możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej, kształci postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz integruje społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych. W powyższym przypadku działania te budowane są w oparciu o misję propagowania głęboko zakorzenionych w naszej wspólnocie wartości chrześcijańskich oraz promocję postaw i zachowań postaci świętych, błogosławionych czy patronów, których życie i działalność przyczyniły się do powstania całego kanonu społecznie akceptowalnych wartości.

 

Do 25 października czekamy na Wasze zgłoszenia!

Eliminacje konkursowe odbędą się 4 listopada 2016 r. w Dziale „Zawodzie” MDK „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A w Katowicach.

 

 

Regulamin    Karta zgłoszenia

ZAPRASZAMY!