Wojewódzki Przegląd Kabaretów Amatorskich „Kabareściak 2015”

24.04.2015 r. od godz. 9:00 do 18:00.

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, ul. Markiefki 44A, 40-213 Katowice.

Ponieważ mieszkańcy Śląska są z natury swej pogodni i dowcipni, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach organizuje Wojewódzki Przegląd Kabaretów Amatorskich „Kabareściak 2015”. Przegląd ma charakter otwarty, mogą w nim wystartować wszystkie zainteresowane kabarety amatorskie oraz soliści z województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13, młodzież (gimnazjum i szkoły średnie) oraz dorośli (bez ograniczeń wiekowych). W przypadku dużej liczby zainteresowanych grup decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie lub nadesłanie do biura organizacyjnego czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze scenariuszem w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2015 r. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdkbogucice-zawodzie.pl. Eliminacje konkursowe odbędą się w dniu 24.04.2015 r. w godz. 9:00-18:00 w siedzibie MDK „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach przy ul. Markiefki 44a. Zarówno udział w przeglądzie, jak i wstęp na prezentacje jest bezpłatny. Współorganizacji przedsięwzięcia podjęli się Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Stowarzyszenie „RAZEM” na rzecz Gminy Psary i Gmin Województwa Śląskiego. Imprezę honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Patronatem medialnym zaś – TVP Katowice, Radio Katowice, Radio Ankra, Telewizja Polonijna TV Culture, portale internetowe MojeKatowice.pl, miastostrada.pl, dzielnica24.pl, twoja-dzielnica.pl oraz Przewodnik Dla Mieszkańców.

regulamin           karta zgłoszenia