Bartosz Hadryś

Bartosz Hadryś (ur.1977) urodzony w Tychach; mieście, w którym pracuje i tworzy.

Uprawia malarstwo i rysunek. Przy tworzeniu abstrakcyjnych form w swoich autorskich pracach
wykorzystuje technikę olejną, dającą duże możliwości operowania światłem i kolorem.
Abstrakcje każdorazowo odsyłają i nawiązują
do spójnego świata, stworzonego przez artystę, który to
świat stał się motywem przewodnim i charakterystycznym jego twórczości.
Oprócz tych form pojawiają obrazy na pograniczu, w których Hadryś wrzuca człowiecze figury.
Zawsze będące na krawędzi. Gdzieś na granicy. Figury jakby próbujące wejść do tego świata.
Nieliczne, ale istotne dla zrozumienia jego twórczości są portrety. Pozorny spokój postaci, zakłóca odczuwalny mrok, cień niepokój, który dominuje dzieło.
Artysta nigdy nie tytułuje obrazów aby nie ograniczać wyobraźni potencjalnego odbiorcy.
Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem nagród i wyróżnień
w konkursach z dziedziny malarstwa i rysunku.
Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce, Niemczech i Szwajcarii, są także stale
prezentowane na wystawach krajowych.