Lech Kołodziejczyk

Urodzony: 1953, Polska
Od 2004 profesor nadzwyczajny i Kierownik Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki  UŚ
w Cieszynie.  Od 2010 posiada tytuł profesora naukowego przyznany przez Prezydenta RP .
Laureat wielu prestiżowych nagród.

Lech Kołodziejczyk jest wyjątkową postacią w środowisku śląskich artystów. Z działalnością artystyczną łączy akademicką działalność pedagogiczną.

Jego dorobek stanowi kilkaset obrazów, w których zgłębia i rozwija unikalny, bardzo osobisty język malarski. Język ten, swoisty znak rozpoznawczy Lecha Kołodziejczyka to fuzja nieustających poszukiwań i inspiracji wynikających z bardzo osobistych i prywatnych doświadczeń.
Autor kilku obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to  (od najwcześniejszych): "Fantomanie", "Kosmogonie", "Luminofory", "Księga słońca", "Lirykony", "Głowy", „Rytmy Pamięci”, „Zapomniany horyzont”.
Zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych. Nagradzany za malarstwo, w 1997 roku otrzymał Nagrodę Rektora UŚ za działalność artystyczną i dydaktyczną. W latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 wyróżniony stypendium naukowym Rektora UŚ za działalność naukowo – artystyczną. W roku 2010 artysta otrzymał prestiżową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia.

Autor dwóch publikacji naukowych „Wielość przestrzeni” oraz „Rytmy pamięci”. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów pt. „Od wzniosłości do ironii”, stanowiącym próbę opisania własnej twórczości w kontekście złożonej problematyki sztuki współczesnej
Prezentacje malarstwa Lecha Kołodziejczyka w galeriach „Szyb Wilson” oraz „Elektrowania” rozpoczęły od roku 2004 interesującą współpracę artysty z postindustrialną przestrzenią wystawienniczą galeriami dysponującymi postindustrialnymi, ultranowoczesnymi przestrzeniami kreując szokujące zderzenia swiatów i przestrzeni duchowych.

Więcej informacji: www.lechkolodziejczyk.tk

 

 

 

Lech Kołodziejczyk Lech Kołodziejczyk Lech Kołodziejczyk
Lech Kołodziejczyk